Hetraco B.V. heeft met succes het internationale ISO 14001 milieu certificaat behaald. Het ISO 14001 certificaat geeft aan dat Hetraco B.V. een milieumanagementsysteem binnen de organisatie hanteert, dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO).

Met het ontvangen van het ISO 14001 certificaat hebben wij één van de doelstellingen bereikt betreft ons beleid op kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk om op de juiste manier een bijdrage te leveren aan ons milieu.

ISO 14001

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen in het bedrijfsleven op te zetten en te certificeren. Bedrijven die een milieumanagementsysteem hanteren, besteden structureel aandacht aan het milieu in de bedrijfsvoering. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.

Voor het certificaat klikt u op onderstaande link:

ISO 14001:2015